RIPARIM I PJESEVE PLASTIKE TE AUTOMJETEVE TE TE GJITHA LLOJEVE ME SALDIM PROFESIONAL
IZOLIM TE AUTOMJETEVE ME PLASTIKE -PE
IZOLIM TE BANJOVE DHE TERASAVE ME PLASTIKE -PE
REKLAMA NDRICUESE ME KONSTRUKSIONE PLASTIKE
SALDIM I RADIATOREVE TE VETURAVE -PA 66